Alles over opleidingen die met kinderen werken

Alles over opleidingen die met kinderen werken

Het is tegenwoordig lang niet meer vanzelfsprekend dat je kindje gelijk terecht kan op de kinderopvang op het moment dat jij dit graag zou willen, omdat je bijvoorbeeld weer aan het werk gaat na je zwangerschapsverlof. Ondank dat je tijdens je zwangerschap nog helemaal niet bezig bent met de periode na je verlof, is het toch goed om je alvast te gaan oriënteren op de mogelijkheden voor kinderopvang. Mocht je je kindje naar een reguliere kinderopvang willen brengen dan is het zelfs aan te raden om je ongeboren kindje alvast in te schrijven op het kinderdagverblijf van je keuze, zodat je zeker weet dat jouw kindje verzekerd is van een plekje wanneer de tijd rijp is. Bij het kiezen van een soort opvang vraag je je misschien ook af wat voor soort opleiding kinderopvang medewerkers hebben gehad en welke opleidingen een gastouder bijvoorbeeld moet hebben gevolgd. In onderstaande blog lees je hier meer over. 

Wat is pedagogiek?

Pedagogiek is de overkoepelende term voor alle opleidingen waarin men iets leert over het werken met, of de psyche van kinderen. De opleiding voor kinderopvang medewerker valt hier dus ook onder. Maar bijvoorbeeld ook leerkrachten, kinderpsychologen en zelfs ouders kunnen pedagogische opleidingen volgen. Sommige opleidingen richten zich bijvoorbeeld ook op coaching van ouders. Als je zo’n opleiding met succes heb afgerond, ben je niet alleen in staat om het gedrag van kinderen te herkennen en hierop te acteren, maar kan je dit ook uitleggen aan de ouders en hen coachen om de juiste wijze te reageren. 

Verschillende soorten pedagogische opleidingen

Zoals al eerder benoemd zijn er enorm veel verschillende pedagogische opleidingen. Niet alleen voor de hand liggende beroepen zoals leraren, kinderpsychologen en kinderopvang medewerkers volgen pedagogische opleidingen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan specifieke onderwerpen zoals coaching bij het opvoeden of management binnen de kinderopvang. Pedagogische opleidingen zijn er op zowel MBO, als HBO niveau. Als je MBO opleiding in een pedagogische richting hebt gevolgd, is het vaak ook mogelijk om een vervolgopleiding binnen hetzelfde vakgebied op HBO niveau te volgen. Voor sommige opleiding moeten er eerst aanvullende vakken worden gevolgd alvorens men kan doorstromen in een pedagogische HBO opleiding.

Opleidingen medewerker kinderopvang 

Als je precies wilt weten welke opleiding een medewerker in de kinderopvang moet hebben, kan je dit heel makkelijk opzoeken. Dit kan jou de zekerheid geven dat er de juiste kennis en kunde in huis is om jouw kindje goed te verzorgen. Over het algemeen wordt voor een reguliere medewerker in de kinderopvang een MBO niveau gevraagd. Daarnaast zijn opleiding als BHV en EHBO voor kinderen vaak verplichte kost voor kinderopvang medewerkers. Voor leidinggevenden en managers binnen de kinderopvang zijn vaak nog meer aanvullende opleidingen vereist en in sommige gevallen is zelfs een HBO opleiding in een pedagogische richting verplicht. De certificeringen voor het behalen van al deze opleidingen wordt vaak met grote regelmaat gechecked omdat iemand zonder certificering niet zonder begeleiding mag werken. Je mag er dus zeker vanuit gaat dat er op de meeste kinderopvang locaties meer dan voldoende kennis en kunde aanwezig is om jouw kindje goed te verzorgen. Uiteraard blijft het ontzettend lastig om je kindje voor de allereerste keer over te dragen aan vreemden maar dit went vaak snel genoeg. 

Comments are disabled.